Pest Awareness (Polish)

Szkodniki w handlu detalicznym, przetwarzaniu, przechowywaniu i dystrybucji żywności są nie tylko uciążliwe, ale mogą prowadzić do znacznej utraty produktu, działań regulacyjnych i koszmaru public relations.

Kliknij Lekcja 1, aby rozpocząć. </ strong>

Course Content

Lessons Status